เนื้อหา

นายกจันทร์ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 58

419594

       > นายจันทร์ พรมสุริย์ นายก อบต.นาแต้ พร้อมกับนายอำเภอคำตากล้า คณะผู้บริหาร ราษฎรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

419591

 

419549

 

 

419550

 

419552

 

419555