เนื้อหา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช

367

 

3070

 

3137

 

3141

     > งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยนายจันทร์ พรมสุริย์ นายก อบต.นาแต้ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอคำตากล้า ประธานในพิธี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 

3063

 

3055

 

3056

 

3060

 

3066

 

3092

 

3093

 

3128

 

3134

 

3145